Donateur

Jouw donatie helpt ons kamp!

Het Kinderdagkamp in Eibergen wordt georganiseerd door Stichting Kinderdagkamp. Deze stichting bestaat 100% uit vrijwilligers. Ieder jaar zijn de vrijwilligers al vanaf januari druk bezig om het kamp te organiseren, verhaallijn te bedenken, te overleggen met alle vrijwilligers, te knutselen, materialen te verzamelen etc.

Dit alles zodat er in de laatste vakantieweek van de zomer, ieder jaar weer een kamp wordt georganiseerd.
Doordat de inschrijfkosten erg laag zijn, wat wij erg graag zo willen houden, kunnen we uw financiële steun goed gebruiken. De inschrijfkosten willen wij expres zo laag mogelijk laten, zodat we iedereen de kans kunnen geven om deel te nemen aan het kinderdagkamp. Wilt u ons kamp helpen? Dan bieden wij u de kans om donateur te worden.

Met dit geld kunnen wij onder andere materialen aanschaffen, gereedschappen aanschaffen die in de opbouw worden gebruikt en natuurlijk leuke activiteiten organiseren voor de kinderen tijdens het kamp. Kijk voor voorbeelden naar onze foto’s van het kamp in de afgelopen jaren.


  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Kinderdagkamp om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens donatie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Kinderdagkamp. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze later terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  Doorlopende machtiging SEPA Euro-Incasso

  Incassant:                 Stichting Kinderdagkamp

  Adres:                       Rekkense Binnenweg 7

  Postcode / plaats:     7152 AN Eibergen

  Land:                           Nederland

  Incassant ID :             NL50ZZZ529811500000